1. 1. Pirkimo taisyklės
 2. Bendrosios nuostatos
 • Pirkėjas prieš įsigyjant prekę, patvirtina taisykles su jomis susipažinęs ir / ar pažymėjęs varnelę prie teiginio „ aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“. tokiu būdu patvirtintos taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo bei pardavėjo teisės bei pareigos, prekių pirkimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.
 • Pirkėjas, sutikdamas su baldusala.lt taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.baldusala.lt  internetinėje parduotuvėje
 • Pardavėjas turi teisę taisyti, keisti arba pildyti pirkimo – pardavimo taisykles iškilus tokiam būtinumui. apie taisyklių pakeitimus pirkėjai bus informuojami prisijungę prie baldusala.lt arba el. paštu.
 • Pirkėjas negali užsakyti / pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, jeigu nėra susipažinęs su šiomis pardavimo taisyklėmis ir / ar su jomis nesutinka. tuo atveju, kai pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis arba jų dalimi, jis negali užsakyti / pirkti prekių internetinėje parduotuvėje
 • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Pardavėjas vykdo prekyba ir prekes pristato Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų teritorijose.
 1. Prekių užsakymas – pirkimas
 • Pirkėjas gali užsakyti / pirkti prekes tokiais būdais:
 • Prisiregistravęs kaip naujas vartotojas prie internetinės parduotuvės baldusala.lt , arba prisijungęs savo vardu, jeigu jau anksčiau buvo prisiregistravęs.
 • Be registracijos, užpildęs reikiamą informaciją.
 • Paskambinęs telefonu ar SMS žinute.
 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
 • Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta tuo momentu, kai pirkėjas, išsirinkęs prekę ir įkėlęs ją į prekių krepšelį, susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir paspaudžia nuorodą „pirkti”, „užsakyti” arba „apmokėti”. tuo pačiu momentu pardavėjas patvirtina pirkėjo užsakymą, jeigu visa informacija užpildyta tinkamai.
 • Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jam elektroniniu paštu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 • Visi pirkėjų užsakymai yra saugomi pardavėjo duomenų bazėje.
 • Pirkėjas, užsisakydamas prekes , privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.
 • Pateikdamas užsakymą telefonu ar SMS žinute, laikoma, kad pirkėjas sutinka su šiomis taisyklėmis.
 1. Pirkėjo teisės

 

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš pardavėjo taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, elektroniniu paštu, nurodant prekę bei užsakymo numerį.
 • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose taisyklėse, privatumo politikoje, kitose dokumentuose ir Lietuvos respublikos teisės aktuose.
 1. 6. Pirkėjo įsipareigojimai
 • Pirkėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių taisyklių tvarkos, bei visų kitų taisyklių nurodytų baldusala.lt .
 • Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant pranešti apie tai pardavėjui.
 • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. jei internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie internetinės parduotuvės naudodamas pirkėjo prisijungimo duomenis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.
 • Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos respublikos teisės aktų.
 1. Pardavėjo teisės
 • Pardavėjas turi teisę keisti tam tikrų funkcijų veikimą ar jų dalį.
 • Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti veiklą jeigu susidaro tam tikros sąlygos, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
 • Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti arba anuliuoti pirkėjo registracija, jeigu pirkėjas bando pakenkti pardavėjo darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų.
 • Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su pirkėju dienos.
 • Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 darbo dienas.
 • Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu pirkėjas, užsakant prekes, pateikė neteisingus asmens duomenis, kai pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per 3 darbo dienas telefonu arba elektroniniu paštu.
 • Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose taisyklėse, privatumo politikoje, kitose dokumentuose ir Lietuvos respublikos teisės aktuose.
 1. Pardavėjo įsipareigojimai
 • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumą. pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik taisyklių, privatumo politikos ir Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjo užsakytas ir priimti pirkėjo grąžinamas prekes šių taisyklių numatytomis sąlygomis
 • Jei pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, jis privalo pasiūlyti pirkėjui analogišką arba panašią prekę. pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
 • Pardavėjas, nesutikdamas su pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos respublikos ir Europos sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
 • Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas taisyklėse, privatumo politikoje ir Lietuvos respublikos teisės aktuose pardavėjui keliamas pareigas.
 • Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią prekių sumą, kurią pasiekus bus vykdomas pirkėjo užsakymas. šios sumos dydis matomas pirkėjo prekių krepšelyje
 1. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai
 • Prekių kainos internetinėje parduotuvėje, užsakymuose bei sąskaitose-faktūrose nurodomos eurais „eu“ .
 • Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes šiais būdais :
 • Naudodamas elektroninę bankininkystę – pervesdamas pinigus į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. pavedimo paskirties laukelyje pirkėjas privalo nurodyti prekių užsakymo numerį ir / arba sąskaitos – faktūros numerį, kitu atveju pardavėjas negali garantuoti užsakymo vykdymo.
 • Grynais pinigais – sumokėdamas prekių pristatymo metu
 • Pirkėjui pasirinkus išankstinį apmokėjimą už prekes, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo išsimokėtinai, jeigu pirkėjas nepasirinko apmokėjimo būdo – grynais pinigais.
 • Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 • Prekių kaina negali keistis po to, kai pardavėjas patvirtino užsakymą, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. jei tokiu atveju pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai pardavėją per dvi darbo dienas. anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, pirkėjui grąžinamos visi jo sumokėti pinigai.
 • Pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo dalinio arba pilno išankstinio apmokėjimo už prekes
 • Pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo pasirašyti šią prekių pirkimo / užsakymo sutartį.
 1. Prekių pristatymas
 • Prekių užsakymo metu pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą ir savo telefono numerį bei el. pašto adresą
 • Prekės pristatomos pardavėjo transportu arba kurjerių tarnyba ar kitais galimais būdais (paštomatais)
 • Pirkėjas užsakymo metu gali pasirinkti pristatymo būdą kuris yra galimas.
 • Prekės pristatomos iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis.
 • Į prekės kaina nėra įskaičiuota užnešimo paslauga, prekės gali būti užnešamos už papildomą mokestį, sutarus tai iš anksto su kurjeriu kuris pristatys prekę.
 • Jeigu pirkėjas pageidauja kad prekės būtų užneštos, jis privalo apie tai pranešti pardavėjui ne vėliau kaip 24 val prieš pristatymą
 • Prekės iš gamintojų pristatomos nesurinktos (pakuotėse), prie prekių yra pridedama surinkimo instrukcija. kai kuriais atskirais atvejais prekės pristatomos jau surinktos.
 • Prekių pristatymo laikas derinamas su pirkėju pardavėjui paskambinus užsakyme nurodytu telefonu
 • Jeigu pirkėjas negali priimti užsakymo sekančia dieną po to kai pardavėjas įspėjo pirkėją apie planuojamą pristatymą, tuomet pristatymas nukeliamas sekančiam kartui.
 • Jeigu pirkėjas negali priimti prekių per 3 bandymus pristatyti prekes, pardavėjas turi teisę anuliuoti tokį užsakymą, apie tai iš anksto neįspėjęs pirkėjo ir reikalauti kompensuoti pristatymo patirtas išlaidas.
 • Tuo atveju jeigu prekes pristato kurjerio tarnyba, kurjerio atstovas skambina pirkėjui ir su juo derina pristatymo laiką, pardavėjas negali įtakoti kurjerio prekių pristatymo laiko.
 • Pardavėjas pristato prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, jeigu prekės yra pardavėjo/gamintojo sandėliuose.
 • Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių.
 • Pirkėjas sutikdamas su šia sutartimi sutinka ir su tuo, kad kai kuriais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui jeigu tiekėjas laiku nepagamina arba nepristato pardavėjui pirkėjo užsakytos prekės.
 • Pirkėjas privalo prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodyti įgaliotą asmenį, kuris priims prekes.
 • Jeigu pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
 • Prekių pristatymo metu pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė) patikrina prekes priimančio asmens tapatybę.
 • Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.
 • Tais atvejais, kai pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį pirkėjo užsakytų prekių, o ne visas pirkėjo užsakytas prekes, pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta.
 • Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl kitų nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 • Prekių pristatymo metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista, pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo protokolą, taip pat padaryti siuntos nuotraukas, toje vietoje kur yra pažeidimai ir nuotraukas kartu su protokolo kopija išsiųsti pardavėjui el. paštu.
 • Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės ir be išorinių pažeidimų.
 • Pirkėjui, nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo protokolo, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų.
 • Prekės gali būti pristatomos ir į kitas valstybes. apie pristatymo kainą į kitas valstybes pirkėjas privalo pasiteirauti parašęs elektroninį laišką pardavėjui, tame laiške nurodęs dominančia prekę ir tikslų prekės pristatymo adresą, valstybę ir pašto kodą.
 1. Garantijos sąlygos
 • Prekėms suteikia 24 mėnesių gamintojo garantiją, jeigu prekės aprašyme nenurodyta kitaip
 • Visa informacija apie prekės nurodoma prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 • Pardavėjas neneša atsakomybės už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar komplektacija gali neatitikti nuotraukoje nurodytos prekės.
 • Reali prekės spalva ir forma gali skirtis nuo pateiktos nuotraukoje dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • Pasitaikius brokui, arba jeigu prekė buvo apgadinta transportavimo metu, pirkėjas privalo atsiųsti apgadintos detalės nuotrauka ir jos kodą (prekės kodas nurodomas prekės surinkimo instrukcijoje), spalva bei kita būtiną informaciją, kurios gali prireikti , kad pardavėjas galėtų tokį broką pašalinti.
 • Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros bei prekių surinkimo paslaugų. pardavėjas persiunčia visą informaciją, susijusią su prekės garantija, gamintojui.
 • Surinkinėjant prekę pirkėjas privalo laikytis prie prekės pridėtos surinkimo instrukcijos
 • Prekė privalo būti naudojama tik pagal jos paskirtį
 • Garantinis aptarnavimas neteikiamas jeigu :
 • Pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių.
 • Prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
 • Prekė parduodama iš ekspozicijos
 • Prekė pažymėta žodžių „išpardavimas“
 1. Prekių grąžinimas / keitimas
 • Kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
 • Apie planuojamą prekės grąžinimą pirkėjas privalo pranešti pardavėjui raštu / elektroniniu paštu, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti šios sutarties ir grąžinti prekę.
 • Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, originalioje tvarkingoje pakuotėje (netaikoma prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimams, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę)
 • Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta
 • Bandytų surinkinėti prekių (baldų) grąžinti negalima.
 • Negalima grąžinti kokybiškų prekių, pirktų lizingu / išsimokėtinai
 • Tuo atveju, kai prekė yra netinkamos kokybės, pardavėjas privalo pakeisti ją į tokia pačia prekę tinkamos kokybės prekę, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią buvo pristatyta pardavėjo
 • Pinigai grąžinami tik į pirkėjo kuris užsakė prekę nurodytą banko sąskaitą pavedimu už grąžinamas prekes, po to kai prekės jau perduotos pardavėjui.
 • Už papildomas paslaugas, transportavimo, arba užnešimo paslaugas pinigai negrąžinami.
 • Grąžinant prekę, pirkėjas privalo pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių tvarkos
 1. Apsikeitimas informacija
 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose taisyklėse numatyta tvarka pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „KONTAKTAI“ nurodytais kontaktais.
 1. Atsakomybė
 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. jeigu pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.
 • Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir neįtakoja
 • Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl pardavėjo parduotų pirkėjui prekių
 • Pardavėjas neatsako dėl pirkėjo ir pardavėjo partnerių, kurių paslaugas pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 1. Asmens duomenų apsauga
 • Pardavėjas patvirtina, jog visi pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje tikslais ir tiesioginės rinkodaros tikslais,. pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas.
 • Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 1. Baigiamosios nuostatos
 • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.